Home / Disclaimer
Disclaimer Afdrukken E-mail

DBR B.V. doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan DBR B.V. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Deze website kan links bevatten naar niet DBR B.V. sites. DBR B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

E-mail Disclaimer

De informatie in deze e-mail en in eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Aan deze email kunnen geen rechten worden ontleend.