QHSE Coördinator

Als Quality Health Safety & Environment (QHSE) Coördinator ben je verantwoordelijk voor het nastreven en zorg dragen van de kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieuzaken binnen DBR B.V dat deze volgens richtlijnen worden uitgevoerd en naar wordt gehandeld.

Je taken en verantwoordelijkheden omvatten o.a.:
• Vertegenwoordigen en definiëren van procedures, regels en richtlijnen met betrekking tot Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu binnen DBR;
• Stimuleren van het kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en gezondheidsbewustzijn binnen DBR;
• Zorgen voor een up-to-date en werkend kwaliteitsmanagementsysteem in overeenstemming met het bedrijfsbeleid van DBR;
• Bewaken, uitdragen en, indien mogelijk, verhogen van het kwaliteitsbeleid;
• Het uitvoeren / laten uitvoeren van interne & externe audits inclusief rapportage aan het MT;
• Rapporteren van incidenten en (bijna)ongevallen met de genomen maatregelen, indien hieruit ook voor andere werken lering getrokken kan worden, aan belanghebbenden;
• Externe deskundigen uitnodigen op het gebied van Veiligheid/Milieu indien noodzakelijk;
• Zorgen dat voldaan wordt aan (inter)nationale regelgeving, normen, standaarden
• Verbeteringen initiëren en verbeterplannen opstellen
• Initieert en neemt deel alle besprekingen m.b.t. QHSE-zaken zoals;
– VGM overleg (2x p/j) – Project Evaluaties
– Kwaliteitsoverleg (4x p/j) – MT overleg (indien noodzakelijk)
– Toolbox (4x p/j);
• Bedrijfsafwijkingsmelding (BAMmen) bewaken en achterhalen structurele oorzaken inclusief verbetervoorstellen creëren;
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in vakgebied;
• Het voorbereiden, input leveren en uitvoeren van de Management Review;
• Het invullen van benodigde QHSE documenten voor zowel klant/leverancier indien gevraagd.
• Controleren van kwaliteitssysteem middels additionele interne audits;
• Aanspreken van bedrijfsleiding en medewerkers op het niet naleven van de richtlijnen;
• Bespreken van structurele verbetervoorstellen binnen de verschillende overlegstructuren;
• Eva