DBR Fuel Treatment System

DBR heeft een in-line en offline volledig autonoom brandstoffiltersysteem ontwikkeld. Het DBR-brandstofbehandelingssysteem verlengt de levensduur van de brandstof en verlaagt de onderhoudskosten van de apparatuur. DBR heeft speciaal voor Offshore Windfarm Substations een volledig autonoom offline brandstofbehandelingssysteem ontwikkeld.

De dieselgeneratorsets op de Offshore Windfarm Substations worden gebruikt als hulp-, standby- of noodstroomvoorziening en draaien vooral in de eerste jaren na de installatie of in geval van nood.

Hoewel het substation onbemand is, moeten de generatorsets in geval van een noodsituatie meerdere dagen of zelfs weken ononderbroken kunnen draaien. Voor dergelijke noodsituaties bevinden zich grote brandstoftanks op de substations.

Om de kwaliteit en de levensduur van de brandstof te behouden, kan tussen de dieselvoorraadtank en de dagtank een brandstofbehandelingsysteem worden geïnstalleerd.

Lagere temperaturen en daarmee samenhangende temperatuurschommelingen veroorzaken condenswater in de brandstoftanks. Water in de brandstof veroorzaakt bacteriën. Bacteriën verminderen de kwaliteit van de brandstof. Slechte brandstofkwaliteit veroorzaakt slijtage aan de dieselmotor wat zelfs kan leiden tot het uitschakelen van de generatorsets.

Het gevolg is dat er brandstof moet worden vervangen en dat er waarschijnlijk uitgebreide reparaties moeten worden uitgevoerd, wat commercieel gezien niet aantrekkelijk is.

Met een speciaal ontworpen brandstofbehandelingssysteem wordt de groei van bacteriën voorkomen, de levensduur van de brandstof verlengd en worden de onderhoudskosten van de apparatuur verlaagd.

Do you want more information or do you have a question about Fuel Treatment Systems?