DBR/HUG Exhaust Gas Treatment systems

De steeds strenger wordende regelgeving met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen en in het bijzonder de NOx-emissies (IMO-regelgeving) leiden tot de vraag naar "schone" motoren.

Scheepsmotoren in schepen met kielleggingsdata op of na 1 januari 2016 moeten voldoen aan bepaalde emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden in de ECA-zones volgens de nieuwe Tier III-regels van de IMO. Op basis van de huidige technologie is de eenvoudigste manier om dit te bereiken het gebruik van een SCR-uitlaatgasreinigingssysteem.

DBR/HUG-uitlaatgasreinigingssystemen kunnen voldoen aan de vraag naar "schone" dieselgeneratoren voor de scheepvaart en voldoen aan de IMO Tier III-regels van de ECA-zone om de NOX-emissies te verminderen door de generatorsets te voorzien van een SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction). Met het SCR-systeem wordt stikstofoxide (NOx) omgezet in waterdamp en stikstof (zonder oxide).

De reductie wordt uitgevoerd door de NOx te laten reageren met ureum of ammoniak, die aan het uitlaatgas moet worden toegevoegd.

Om roetdeeltjes op het dek te voorkomen, wordt een zogenaamd Diesel Particulate Filter (DPF) element voor de SCR (Combined system) geplaatst. Dieselmotoren produceren een verscheidenheid aan deeltjes tijdens de verbranding van het brandstof/luchtmengsel als gevolg van onvolledige verbranding. De samenstelling van de deeltjes varieert sterk afhankelijk van het motortype, de leeftijd en de emissiespecificatie aan de hand waarvan de motor is ontworpen.

De deeltjesfilters zijn gebaseerd op een keramische honingraatstructuur. De uitlaatgassen stromen door de poreuze honingraatwanden en dit proces vangt meer dan 99% van zelfs de kleinste deeltjes tussen 20 en 300 nanometer op.

In-house Class Society certificering van het DBR/HUG SCR-systeem kan worden uitgevoerd, tijdens de Factory Acceptance Test van het generatorpakket op de proefstand van DBR.

Dankzij een goede en nauwe samenwerking met Hug-Engineering uit Zwitserland heeft DBR een hoogwaardig SCR-systeem in haar verkoopprogramma en kan daardoor de beste en meest betrouwbare IMO Tier III generatorsets op de markt brengen.

Voordelen van de DBR/HUG uitlaatgasbehandelingssystemen:

  • Compacte afmetingen * DPF-SCR gecombineerd in one box
  • Laag gewicht
  • Lage trillingen
  • Lage tegendruk

Naast de DBR/HUG uitlaatgasbehandelingssystemen levert DBR ook generatorsets met merkeigen SCR-systemen.

Meer informatie?

Vraag onze verkoopafdeling om advies over welke oplossing voor u het beste is.

Do you want more information or do you have a question about Selective Catalyst Reduction?